Categoriearchief: Cursussen

Drukke start

De dojang is weer open na 6 weekjes vakantie, en het is er meteen weer boem pats op…

Op donderdag 24 augustus kwam het hosinsulcomité ITF-Belgium langs voor een les hosinsul, op zaterdag 26 augustus nemen Master Annick, Esther en Marijke deel aan de workshop TKD Tribe over intermittent living, performance en hypoxie en op maandag 28 augustus komt Tumult langs om opnames te maken in het kader van de #WijPestvrij-wedstrijd.

Op 1 september start de Maand van de Sportclub, waar Ge-Baek traditiegetrouw aan deelneemt… hierover binnenkort meer.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

International Adapted Course

Op 10 en 11 juni gaat in Ottignies de tweede IAC (International Adapted Course) binnen Europa door, gegeven door Master Leo Oros Duek, chairperson van het ITF Inclusion Comité. In de adapted course wordt dieper ingegaan op het lesgeven van Taekwon-Do aan personen met een fysieke of mentale beperking, maar ook aan personen met o.a. ADD, ADHD, hyperkinetisme, autisme enz. Na de specifieke opleidingen voor kinderen 3-7 jaar (Kids Program) en 55+ (Harmony Course) is dit een nieuw programma binnen ITF.

Vanuit Ge-Baek zullen Master Annick, Master Eddy en Sophie deelnemen aan de tweedaagse vorming, terwijl GrandMaster Frank op zaterdag aanwezig zal zijn. Voor de cursus zijn deelnemers uit 6 Europese landen aangemeld.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ICES Traject #WijPestvrij

Op 6 juni was er de 4de sessie/workshop voor de lesgevers van Ge-Baek in het traject #WijPestvrij van ICES. Tijdens de sessies werden ook enkele werkpunten en doelstellingen geformuleerd waarmee de club nu aan de slag kan. In het najaar volgt nog een evaluatie om na te gaan wat er al werd gedaan en wat er nog dient te gebeuren.

Het traject was alleszins zeer leerrijk voor de instructeurs en zal de club ten goede komen om – nog meer dan al het geval was – een pestvrije en veilige omgeving te creëren en een antwoord aan te bieden aan de leden.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Begeleidingstraject ICES en Tumult

Enkele weken geleden won Ge-Baek de prijs ‘Wij Pestvrij’ van ICES en Tumult. Naast een waardebon om nieuw materiaal aan te kopen, wonnen we ook een begeleidingstraject voor de lesgevers en bestuurders om de club nog meer te helpen pesten tegen te gaan, de omgeving pestvrij te houden en pestgedrag tegen te gaan.

De introductiesessie, die 2 uur duurt, wordt in de dojang gegeven op zaterdag 18 maart. Nadien volgen nog 3 online sessies in het voorjaar en een evaluatie in het najaar van 2023.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

FROS Inspiratiedag & IUC

Onze lesgevers blijven zich bijscholen….

Op 11 februari nam Sophie Ardenoy deel aan de eerste inspiratiedag multisport, een samenwerking van Fros Multisport Vlaanderen vzw en Sporta team.  Deze vond plaats in sportcentrum De Nekker in Mechelen,

Het was een leuke, leerrijke dag voor alle aanwezigen met meer informatie over de nieuwe coach4skills opleiding, toffe praktijksessies, lekkere broodjes en veel netwerken… 

Een echte aanrader voor iedere lesgever, coach, sporter, …. 

Het weekend van 25-26 februari was Sophie dan aanwezig in Tampere, Finland op de International Umpire Course, o.l.v. het ITF TUIC.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail